Parantavia kiviä ja kosmista konsultointia

Rauhallisuuden meri

Raskaiden energioiden puhdistaminen aurasta

Joudumme usein elämässämme tilanteisiin, jolloin auramme täytyy raskaista energioista. Erilaiset huolet työelämästä, lapsista, puolisosta jne. täyttävät elämämme ja vievät jokapäiväisen ilon ympäriltämme. Saatamme joutua huomaamattamme tilanteeseen, missä oma jaksaminen on lopussa, eikä ulospääsykeinoa ole näköpiirissä. 

Autan puhdistamaan aurasi raskaista energioista muuttamalla ne jälleen Valoksi ja Rakkaudeksi. Tuon elämääsi uutta toivoa ja tuen energiakenttäsi vahvistumista. Tuen omien voimavarojesi uudelleenlöytämisessä ja annan vahvuutta uskoa tulevaisuuteen.

Palvelu sisältää kahdenkeskisen keskustelun ennen ja jälkeen hoidon, sekä itse hoidon.

Hinnat palveluille löydät täältä.