Parantavia kiviä ja kosmista konsultointia

Rauhallisuuden meri

Energiahoito

Toimin energianvälityskanavana poistaen vanhoja energioita uusien korkeampien energioiden tieltä. Tuon tietoisuuteen energiavirtauksia estäviä henkisiä lukkoja, puhdistan auraa, sekä lisään fyysistä jaksamista jokapäiväisessä elämässä.

Energiahoidot tapahtuvat pääasiassa etähoitoina, mutta voit halutessasi tulla hoitoon myös kotiini Karkkilaan.

Hinnat palveluille löydät täältä.